Que el llegir no ens faci perdre l’escriure!

Formar part dels jurats qualificadors dels concursos de Redacció convocats per Coca Cola permet conéixer quines són les inquietuts i les qüestions que preocupen als avui adolescents de Menorca, cridats a ser els responsables de la societat, l’economia, la política, l’esport, la cultura i l’empresa menorquina dintre de pocs anys.

En aquest temps, ràpid, immediat i líquid de les xarxes socials, els iphones i les tablets, cal recuperar el plaer de la lectura i també de l’escriptura.

Tots coneixem a moltes amics i persones del nostre entorn que estan enganxades a aquesta tecnologia addictiva, però són incapaços de mantenir una conversa tranquil.la i amable.

I no en parlem de llegir, de forma relaxada, un bon llibre, bé sigui una novel.la d històries i d’aventures, d’amor i desamor, d’amistat; de recerca, o d’iniciació a la vida que avui s’obre de pinte en ample i vos ofereix totes les possibilitats, amb el descobriment dels valors que ens fan creixer i madurar com a persones.

«Que el llegir no ens faci perdre l’escriure!».- és una frase que escoltam, però no entenem el seu significat i el seu sentit: una crida a l’equilibri i a no perdre de vista allò que és essencial.

La lectura és un gran plaer, que ens enriqueix, ens aporta coneixements i fa viure magnífiques experiències; i ens dona cultura, criteri i personalitat.

Avui comptam, a Menorca, amb dotze nous escritors, almanco en potencia. Sou tots vosaltres, que heu guanyat els concursos de redacció en català i en castellà corresponents al 2014, convocats per Coca Cola.

Ho heu demostrat amb les vostres redaccions, els textos que hem valorat i que hem qualificat amb unes votacions democràtiques i matemàtiques, on cada membre del jurat posa -lliurement- la nota que considera més encertada i amb els resultats es decideixen els guanyadors.

La tasca de lectura i valoració de les vostres redaccions consta de tres apartats:

-Imaginació, argument i coherència del text, amb una puntuació de fins a quatre punts.

-Composició del relat, amb altres quatre punts.

-I, finalment, la presentació i correcció gramatical, amb una qualificació de dos punts.

Vull agrair la bona feina duita a terme pels membres del jurat d’aquest doble concurs de Castellà-Premi de Relat Curt, i de Català.

Un jurat -del que he tingut l’honor i la responsabilitat de formar-ne part- integrat per Pau Faner, un home d’acreditat prestigi i trajectòria literària per la seva tasca com a novel.lista; Miquel Àngel Limón, investigador, periodista, membre de l’Institut Menorquí d’Estudis i cap de Protocol de l’Ajuntament de Ciutadella; Rosa Carreras, professora i periodista;  i Cristóbal Marqués Palliser, director insular de Cultura i Patrimoni del Consell de Menorca.

Alhora hem comptat amb l’ajuda i col.laboració de Biel Mulet, delegat de Cobega a Balears; i com a secretària del jurat, amb la tasca sempre eficaç de Vanessa Saucedo, directora del departament de Marketing de Cobega.

Ells han fet possible, un any més, la convocatòria d’aquests certàmens literaris adreçats als estudiants de les Balears amb l’objectiu de fomentar i trobar noves vocacions literàries.

Hem valorat textos narratius, relats; no redaccions ni exercicis de llengua. La prioritat ha consistit en detectar un bon ús i un encertat treball de narració, de manera que els aspectes formals -com la presentació, l’ortografia i la sintaxi- no han determinat la selecció final.

Aquests Premis tenen un objectiu clar: detectar on hi ha un possible futur escriptor, fet que no és incompatible amb cometre faltes d’ortografia. Pío Baroja va escriure «hermita» amb hac, sí, amb hac, tota la seva vida. Els textos de molts escriptors, fins i tot amb importants guardons literaris, mai s’haurien pogut publicar sense una correcció ortogràfica prèvia.

Açò no significa que el jurat no hagi tingut en compte, com no pot ser d’altra manera, la importància d’elements tant rellevants com són la puntuació, la sintaxi, la gramática, la presentació, l’ordre i la netedat de cada text.

El criteri fonamental, repetesc, consisteix en no deixar perdre una bona narració.

I el resultat, bons amics alumnes d’ESO de Menorca que heu estat seleccionats i premiats en aquesta fase insulars dels concursos de Coca Cola 2014 és que hem trobat bons narradors, joves amb inquietuts, idees i iniciatives.

Avui sou joves promeses, en procés de formació i aprenentatge.

L’organització dels concursos i el jurat qualificador vos felicita per la vostra feina i el vostre esforç. Volem encoratjar-vos a continuar aquesta tasca tan meravellosa com és transmetre i explicar vivències, paisatges i sentiments a través de la força i la potència escriptura.
Tenim nous escriptors, però -amb tantes tablets i iphones- comptarem amb lectors per a les seves obres?

Amb aquesta pregunta, que cadascú contestarà, vull donar per acabada aquesta intervenció i felicitar ben sinceramentea tots els guanyadors dels concursos Coca Cola de Redacció en Castellà i Català a Menorca 2014.

Intervenció pronunciada  a l’acte de lliurament dels premis Coca Cola de Redacció en Castellà i Català a Menorca 2014. Museu de Menorca, 10 de juny.

Leave a Reply